วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิธี save file video จาก youtube.com ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา สามารถเลือก file video ได้ดังนี้ mp4 flv hd avi mpg 3gp iphone

การ save file จาก youtube มีวิธีง่ายๆ ดังนี้
คือ พิมพ์คำว่า link หรือ kick เพิ่มเข้าไป ไว้ตรงหน้าคำว่า youtube.com
ที่เราจะโหลดหรือSaveลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา


ตัวอย่าง link http://www.youtube.com/watch?v=2vS49_v4ZlU
จะได้ดังนี้ http://www.linkyoutube.com/watch?v=2vS49_v4ZlU

ตัวอย่าง kick http://www.youtube.com/watch?v=2vS49_v4ZlU
จะได้ดังนี้ http://www.kickyoutube.com/watch?v=2vS49_v4ZlU


รูปประกอบตัวอย่าง การใส่คำว่า link
ก่อน save file youtube.com

ใส่คำว่า link ไว้หน้า youtube.com (ตามลูกศร)ใส่คำว่า link หน้า youtube ดังนี้ www.linkyoutube.com/watch?v=2vS49_v4ZlU
และเลือก download ด้านล่างได้เลย (ตามลูกศร)
ก่อน save file youtube.com
รูปประกอบตัวอย่าง การใส่คำว่า kick
ก่อน save file youtube.com

ใส่คำว่า kick หน้า www.kickyoutube.com/watch?v=2vS49_v4ZlU
(ตามลูกศร)
เลือก file ที่จะ download (ตามลูกศร)
ก่อน save file youtube.com
click ขวาตรงคำว่า download เลือก save file ลงในเครื่อง
(ตามลูกศร)
ก่อน save file youtube.com
www.thebest10hostings.com

1 ความคิดเห็น: